Jesteś tutaj

Spotkanie dotyczące Gminnego Programu Wspierania Rodziny Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021

Zdjęcie ze spotkania Gminnego Programu Wspierania Rodziny13 lutego 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się spotkanie w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, któremu przewodniczyła Pani Katarzyna Hałun - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Usług Wspólnych, Komendy Powiatowej Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podczas spotkanie przedstawiono główne cele i zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 oraz zwrócono uwagę jak ważny jest monitoring i ewaluacja ww Programu.

Kolejnym etapem spotkania było wybranie nowego składu Zespołu Monitorującego, w skład którego weszli przedstawiciele Oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Zdrowia, Komendy Powiatowej Policji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.

Pani Katarzyna Hałun Dyrektor MOPSiWR przywitała nowy skład Zespołu Monitorującego i zachęciła do szerokiej współpracy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej