Jesteś tutaj

"Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Nowy program pomocowy PFRONMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż od 1 marca 2023 r. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zakupu aut dla osób z niepełnosprawnością.
Rada nadzorcza PFRON zatwierdziła program "Mobilność osób z niepełnosprawnością", zakładający wsparcie finansowe na zakup samochodu osobowego dla niepełnosprawnego kierowcy lub dla poruszającego się na wózku inwalidzkim pasażera. Wnioski będzie można składać od 1 marca 2023 r. Program realizowany będzie w latach 2022-2025, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu.
Budżet programu wynosi: 250.000.000,00 zł. 

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu:

1) tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;

2) tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;

3) tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;

4) tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.

2. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu, przy czym wnioski nie rozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

1) jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

a) orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

b) orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

c) orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

2. Konieczność stosowania wózka inwalidzkiego musi być poświadczona zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu.

3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołącza się również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Składanie wniosków będzie możliwe począwszy o 1 marca 2023 r.

I. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl;

II. przez teletransmisję danych;

III. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.

Załącznik:

1. Treść programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”  https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/S-A-M/2022-10-11_Mobil...

2. Wzór zaświadczenia w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”   https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/S-A-M/2023_rok/2023-02...

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej