Jesteś tutaj

Ruszył nabór wniosków gmin w projekcie "Małopolska Niania"

Adresatami projektu "Małopolska Niania" są rodzice, mieszkający na terenie województwa małopolskiego, aktywni zawodowo (są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą).

W ramach projektu rodzicom zostanie przyznane świadczenie "Małopolska Niania" na dofinansowanie zatrudnienia niani w wysokości 1500 zł miesięcznie w okresie do zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Świadczenie zostanie sfinansowane przez gminę w kwocie 1000 zł ze środków pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego i w kwocie minimum 500 zł ze środków własnych gminy.

Rodzice sami będą mogli znaleźć i wybrać opiekuna, który zajmie się dzieckiem podczas ich nieobecności. Nianią może zostać także członek rodziny starającej się o wsparcie, z tym zastrzeżeniem, że musi to być osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 roku życia – w przypadku kobiet i 65 - w przypadku mężczyzn. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest także aktywność zawodowa rodziców. O udział w programie mogą starać się wszyscy rodzice, bez względu na sytuację osobistą, także Ci samotnie wychowujący dzieci oraz pozostający w związkach nieformalnych. W ramach pilotażu zatrudnionych zostanie przynajmniej 50 niań, choć liczba ta może być wyższa o ile część z nich zostanie zaangażowana w niepełnym wymiarze godzin.

O tym, kto będzie miał pierwszeństwo w otrzymaniu świadczenia, zdecydują gminy. Wsparcie łatwiej będzie jednak otrzymać rodzinom wielodzietnym, rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym, oraz rodzicom samotnym. Prawdopodobnie dodatkowe punkty zostaną przyznane także tym, którzy na nianie wybrali osobę bezrobotną po 50 roku życia. Gminy mogą wziąć również pod uwagę kryterium dochodowe.

Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla Gminy upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w dokumencie Zasady realizacji projektu „Małopolska Niania” oraz uzyskać pod numerem telefonu 12 422-06-36 w.21.

 

Żródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej