Jesteś tutaj

Rozprowadzanie ulotek w środowisku lokalnym na temat przemocy w rodzinie

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, przeprowadzili w dniu 27.06.2022 r. akcję rozprowadzania w środowisku lokalnym ulotek dot. przemocy w rodzinie. Jednym z zadań Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań w środowisku lokalnym mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy poprzez upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej  udali  się m.in. do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Diagmed” w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpitalnej Przychodni Rodzinnej w Dąbrowie Tarnowskiej  oraz do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  a także do Biblioteki   Miejskiej  w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie zostały rozprowadzone ulotki na temat przemocy w rodzinie oraz na temat  instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie. Dzięki przeprowadzonej akcji,  środowisko lokalne będzie miało możliwość zwiększenia  wiedzy na temat tego, jak należy zachować się w przypadku zetknięcia się z przemocą, jakie prawa przysługują  ofiarom przemocy domowej oraz gdzie można zgłosić problem przemocy w rodzinie.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej