Jesteś tutaj

Rozprowadzanie ulotek na temat przemocy w środowisku lokalnym

Zdjęcie ulotek dotyczących przemocyCzłonkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej  przeprowadzili w dniu 30.06.2021 roku akcję rozprowadzania w środowisku lokalnym ulotek dot. przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej  udali  się m.in. do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Diagmed” w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpitalnej Przychodni Rodzinnej w Dąbrowie Tarnowskiej  oraz do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  a także do Biblioteki   Miejskiej  Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie zostały rozprowadzone ulotki na temat przemocy w rodzinie oraz na temat  instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na coraz bardziej istniejący problem zachowania krzywdzącego emocjonalnie drugiego człowieka. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w tym zakresie to zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dzięki przeprowadzonej akcji  środowisko lokalne będzie miało możliwość zwiększenia  wiedzy na temat tego, jak należy zachować się w przypadku zetknięcia się z przemocą, jakie prawa przysługują  ofiarom przemocy domowej oraz gdzie można zgłosić problem przemocy w rodzinie.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej