Jesteś tutaj

Projekt socjalny - "Rodzina siłą"

Grafika stock Projektu SocjalnegoW trzecim kwartale 2019r. Pani Agnieszka Szkutnik oraz Pani Angelika Piekielniak pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizują projekt socjalny - "Rodzina siłą".

Projekt ten jest adresowany do rodzin korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Celem głównym projektu jest poprawa umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Często członkowie rodzin nie mają motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, co prowadzi do utrwalenia postaw wyuczonej bezradności i nasilenia się zjawisk patologicznych występowanie negatywnych zjawisk odnoszących się do dzieci i młodzieży oraz nasilające się problemy społeczne wynikające z braku prawidłowych relacji, nawiązywania dobrego kontaktu i dialogu z dziećmi: (np. przestępczość, zaniedbania wychowawcze, przemoc w rodzinie, narkomania, bezproduktywne spędzanie czasu wolnego). Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy oraz świadomości rodzi na temat wpływu żywienia na zdrowie, a także przyczynić się do kształtowani zdrowych nawyków żywieniowych by sięganie po zdrowe przekąski, aktywne spędzanie wolnego czasu stało się przyjemnością. Uczestnicy projektu dowiedzą się np. jak wybierać zdrowe produkty,  a co więcej nauczą się komponować posiłki, tak by były one w pełni wartościowe i dostosowane do wieku oraz potrzeb. Przyczyni się to do zapobiegania otyłości i innych chorób wynikających ze złego odżywiania.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU SOCJALNEGO:

Poprawa umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz poszerzenie wiedzy i świadomości rodzin na temat wpływu żywienia na zdrowie dziecka oraz jego stan psycho-fizyczny.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU SOCJALNEGO:

  1. Zdobycie umiejętności dbania o prawidłowe nawyki żywieniowe, higienę i zdrowy styl życia rodziny.
  2. Kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.
  3. Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zdobycie wiedzy na temat prawidłowych relacji oraz nawiązywania dobrego kontaktu i dialogu z dziećmi.
  4. Motywowanie do poprawy sytuacji życiowej i kondycji rodziny.

PLAN DZIAŁANIA PROJEKTU SOCJALNEGO:

  1. Przeprowadzenie badań na początku projektu za pomocą ankiety, analiza zakresu wiedzy wśród uczestników prelekcji.
  2. W miesiącu lipcu 2019r., zostaną opracowane ulotki i plakaty dotyczące tematyki projektu socjalnego „Rodzina siłą”.
  3. W miesiącu sierpniu 2019r., odbędzie się w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej prelekcja z Panią Dietetyk dotyczącą wzmocnienia umiejętności dbania o prawidłowe nawyki żywieniowe, higienę i zdrowy styl życia rodziny oraz propagowanie działań profilaktycznych.
  4. W miesiącu wrześniu 2019r., odbędzie się w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach działań projektowych odbędzie się prelekcja z psychologiem dla rodziców w celu dostarczenia wiedzy na temat prawidłowych relacji oraz nawiązywania dobrego kontaktu i dialogu z dziećmi. W tym miesiącu również zostanie przeprowadzona ewaluacja projektu socjalnego
  5. Przeprowadzenie badań za pomocą ankiet, analiza zakresu wiedzy po zakończeniu projektu socjalnego.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej