Jesteś tutaj

Projekt socjalny "Rodzina źródłem wartości"

Grafika rodzina uśmiechnięta, domek

Miesiąc lipiec 2021r. jest kolejnym miesiącem realizacji przez pracowników socjalnych MOPSiWR projektu socjalnego pt. "Rodzina źródłem wartości", który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W dniu 14.07.2021r. odbyło się spotkanie grupowe z psychologiem Panią Katarzyną Dynak. Spotkanie tego dnia z psychologiem pozwoliło na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i klimatu zaufania wśród uczestników, jak również poczucia własnej wartości, komunikacji, asertywności w kontaktach, oceny własnych umiejętności, zwiększenia motywacji do działania, wiary we własne siły, pozytywnego ocenienia samego siebie, poznania swoich predyspozycji, mocnych stron oraz poznania technik radzenia sobie ze stresem.

W dniu 15.07.2021r. w piękny słoneczny dzień odbyły się warsztaty artystyczne poprowadzone przez Panią Beatę Gądek.

Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy kreatywnie spędzili czas. Rodzice wraz z dziećmi   wykonywali piękne prace plastyczne i techniczne jak np. wachlarze z papieru, czy motylki.  Ponadto spotkanie pogłębiło kontakt fizyczny i emocjonalny rodzic-dziecko. Rodzice mogli poobserwować  własne dziecko podczas zajęć z rówieśnikami w grupie. Po uśmiechach dzieci stwierdzić można, że było to bardzo udane spotkanie.

Kolejne warsztaty zaplanowano na miesiąc sierpień 2021r., na które dzieci już czekają z niecierpliwością. Spotkania odbyły się z zachowaniem szczególnej ostrożności spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Flaga polski i godło

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej