Jesteś tutaj

Projekt socjalny "Rodzina źródłem wartości"

Grafika rodzina uśmiechnięta, domek

Dnia 12.10.2021r. w ramach projektu socjalnego pt. "Rodzina źródłem wartości", dofinansowanego ze środków budżetu państwa odbyła się grupa wsparcia, poprowadzona przez psycholog Panią Katarzyną Dynak. Podczas spotkania uczestnicy uświadomili sobie, że poczucie zrozumienia oraz wsparcie innych jest dobrą formą terapii. Wsparcie ze strony grupy daje siłę, sprawia, że nawet ciężkie problemy są możliwe do pokonania.

W dniu 15.10.2021r. odbyło kolejne spotkanie z doradcą zawodowym Panią Wiolettą Lech. Podczas spotkania z doradcą zawodowym uczestnicy uzyskali informację nt. ustalenia preferencji dotyczących rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy, jak również zostały  wskazane możliwe kierunki rozwoju kariery zawodowej. Ponadto uczestnicy wzmocnili zdolności samorealizacji i samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

W dniu 26.10.2021 r. odbyło się spotkanie grupowe z psychologiem, podczas którego uczestnicy kontynuowali zagadnienia dot. prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Spotkania odbyły się z zachowaniem szczególnej ostrożności spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Flaga polski i godło

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej