Jesteś tutaj

Projekt socjalny "Rodzina źródłem wartości"

Grafika rodzina uśmiechnięta, domek

Od stycznia 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny realizuje projekt socjalny pn. "Rodzina źródłem wartości" w obszarze I "projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin", który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W dniu 14.09.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie w ramach grupy wsparcia z psychologiem Panią Katarzyną Dynak z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w związku z panującą epidemią COVID-19.

Spotkanie było poświęcone tematyce motywacji oraz temu jak motywować się do działania. Uczestnicy mieli okazję by zidentyfikować co ich motywuje do podjęcia aktywności lub zmiany w swoim życiu. Następnie oglądano film „Cyrk motyli”, który miał pokazać proces zmian ze wskazaniem czynników wspierających oraz motywujących do tej zmiany. Pani psycholog objaśniła oraz wskazała słuchaczom, że każdy człowiek posiada potencjał, lecz zachodzi konieczność odkrycia go w sobie, aby móc go następnie rozwijać.

Flaga polski i godło

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej