Jesteś tutaj

Projekt socjalny pt. "Świat z asystentem rodziny" w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Grafika dłonie rodzina parasolW 2021r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Rokita, Ewa Mróz, Urszula lizak, Justyna Kmiecik i Iwona Bartula realizują projekt socjalny "Świat z asystentem rodziny", w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Celem projektu socjalnego jest nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu.

Projekt skierowany jest do 10 rodzin ( 35 osób w rodzinach)  z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska korzystających ze wsparcia z MOPSiWR.

Plan działania projektu:

W okresie realizacji projektu przewiduje się 3 spotkania z asystentem rodziny, zatrudnionym w MOPSiWR, który prowadzi szkolenia dla 10 rodzin z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na temat działań i możliwości asystenta rodziny oraz przedstawienia realnych wyników dotychczasowych działań.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej