Jesteś tutaj

Projekt Socjalny - "Dąbrowskie Pudełko Życia"

Logo - pudełko życiaOd miesiąca lutego do kwietnia 2019 r. Pani Teresa Wójtowicz starszy pracownik socjalny oraz Pani Ewa Mróz specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizują projekt socjalny "Dąbrowskie Pudełko Życia”.

Projekt ten jest adresowany do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach na leki, kontaktach do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami powinien być umieszczony na  lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne i widoczne.

Celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu dostarczenie informacji pracownikom pogotowia ratunkowego a także lekarzom o dotychczasowym stanie zdrowia podopiecznych.

Założenia teoretyczne projektu socjalnego obejmować będą podmiot działań (wywiad,  pomoc w uzupełnieniu ankiety dot. zdrowia przez opiekunki środowiskowe) i służących opracowaniu w późniejszym czasie diagnozy środowiskowej.

Mając na uwadze troskę o wszystkie te osoby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej stale podejmuje działania, które nie pozwolą żadnej z wymienionych osób odczuć negatywnych skutków samotności.

Cel główny projektu socjalnego:

Pomoc oraz usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku osoby starsze, samotne znajdą informacje, które posłużą do jak najodpowiedniejszego przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję.

Cele szczegółowe projektu socjalnego:

Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie tematyki niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Poprawa sytuacji  podopiecznych objętych formą pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami: Pogotowiem Ratunkowym.
Rozeznanie aktualnych potrzeb osób starszych, samotnych mieszkających na terenie Dąbrowy Tarnowskiej.

Plan działania projektu socjalnego:

  1. W miesiącu lutym 2019r. zostaną opracowane ulotki, plakaty, ankieta oraz projekt graficzny Dąbrowskiego Pudełka Życia;
  2. W pierwszej połowie  marca 2019r w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się robocze spotkanie osób realizują projekt socjalny "Dąbrowskie Pudełko Życia” z przedstawicielem Pogotowia Ratunkowego mające na celu dokonania analizy i  ewentualnych poprawek projektu graficznego "Dąbrowskiego Pudełka Życia";
  3. W drugiej połowie marca 2019r. w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się spotkanie informacyjne z Wolontariuszami nt. współpracy oraz udzielania informacji o możliwości pozyskania w/w pudełka;
  4. W miesiącu kwietniu 2019r. w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Pogotowia Ratunkowego oraz opiekunkami środowiskowymi dotyczące rozpowszechnienia w środowisku lokalnym informacji o możliwości pozyskania w/w pudełka;
  5. W okresie od lutego do kwietnia 2019r. podczas wizyt w środowisku lokalnym pracownicy socjalni rozpowszechnią ulotki na temat "Dąbrowskiego Pudełka życia";
  6. W miesiącu marcu  i kwietniu 2019r. zostaną rozprowadzone „ Dąbrowskie Pudełka życia„ przez pracowników socjalnych MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz  opiekunki domowe zatrudnione w  MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej;
  7. W kwietniu 2019r. odbędzie się ewaluacja projektu.
Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej