Jesteś tutaj

Projekt socjalny "Być razem - wolny czas z rodziną"

Logo projektu Być razem - wolny czas z rodzinąMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach planowanych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze IV "projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin", planuje od m-ca sierpnia 2020r. rozpoczęcie działań w ramach realizacji projektu socjalnego "Być razem- wolny czas z rodziną", które będą realizowane od sierpnia do grudnia 2020r.

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności rodzinnej lokalnej społeczności, zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych poprzez zintegrowanie rodzin we wspólnej zabawie, poprawa umiejętności rodziców do spędzania czasu wolnego z dziećmi.

Zaplanowano i uwzględniono uczestników do udziału w projekcie 10 rodzin ( w tym do 33 osób w rodzinach) z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

W ramach zaplanowanych godzin usług w realizacji projektu zaplanowano realizację działań tj. udzielenie form wsparcia dla rodzin i ich członków poprzez warsztaty kompetencji rodzicielskich tj:

  1. Spotkanie indywidualne z psychologiem w okresie od 01.08.2020r. do 31.12.2020r. (liczba godzin dla danego uczestnika uzależniona będzie od potrzeby otrzymania wsparcia)
  2. Spotkanie grupowe z psychologiem realizacja w okresie od 01.08.2020r do 31.08.2020r. (dla dorosłych członków rodzin),
  3. Grupy wsparcia w okresie od 01.08.2020r do 31.12.2020r. (dla dorosłych członków rodzin, liczba uczestników uzależniona będzie od potrzeb)

Warsztaty dla rodzin nauczą rodziny racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, zwiększenia poczucia kontroli nad własnym życiem, umocnienia więzi pomiędzy członkami rodziny, samodoskonalenia prowadzenie gospodarstwa domowego, jak również radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

W ramach projektu socjalnego dodatkowo zaplanowano spotkanie z Mikołajem oraz spotkania z animatorem – zajęcia taneczno-ruchowe, jak również warsztaty z trenerem "ekonomicznym" w celu nauki tworzenia planu budżetowego i ekonomicznego.

W ramach propagowania zdrowego stylu życia i rozpowszechniania informacji na temat zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa rodzin zaplanowano:

  1. spotkanie z dietetykiem,
  2. spotkanie z trenerem kulinarnym (warsztaty żywieniowe) podczas tych warsztatów można by zdobyć wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych,
  3. warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, podczas których rodziny zdobędą wiedzę w zakresie zasad ekonomicznego robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania etykiet. Uczestnicy miały zdobywać wiedzę jak zagospodarowywać żywność,
  4. spotkania informacyjno-edukacyjne z ratownikiem medycznym oraz rehabilitantem.

Głównym celem miała być edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców poprzez promocję zasad zdrowego i aktywnego stylu życia, jak prawidłowo dbać o zdrowie, jak utrzymać prawidłową postawę ciała. Rodzice mieli dowiedzieć się jakie ćwiczenia wykonywać by dzieci w przyszłości nie miały problemów zdrowotnych np. z kręgosłupem czy poruszaniem się. Całe rodziny miały doskonalić równowagę i koordynacji wzrokowo- ruchową, a także orientację w przestrzeni. Ratownik medyczny przybliży uczestniczkom spotkania podstawowe kwestie dotyczące reagowania i zachowania się w przypadkach problemów zdrowotnych dzieci oraz innych domowników.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej