Jesteś tutaj

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Zdjęcie zakupu materiałów przeciv Covid-19Program Wsparcia bezpieczeństwa pracowników w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach realizowanego zadania pn Kooperacje przeciw COVID-19.

Projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (i Podmiotów współpracujących), a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy Pracowników Placówek, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, zostały zakupione półmaski filtrujące wielokrotnego użycia z filtrem FFP3 (50 szt.) oraz automatyczne dozowniki/podajniki do środków dezynfekcyjnych (6szt.), na łączną kwotę 1883,92zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote 92/100).

Logo UE EFS POWR  

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej