Jesteś tutaj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 przedłużony do października 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  wznawia dystrybucję produktów żywnościowych | Dąbrowa TarnowskaAPEL O POMOC DLA UKRAINY - Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z organizacją partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc   Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (PO PŻ), zapewnił pomoc żywnościową dla 866 osób z terenu Gmina Dąbrowa Tarnowska oraz 167 obywatelom Ukrainy. W okresie od kwietnia 2022 r. do lipca 2022 r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowali  i wydali  1033 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

            Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 (PO PŻ) została przedłużona do października 2022 r. Osoby  i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które do tej pory nie korzystały z pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach trwającego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 (PO PŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i których dochód nie przekracza odpowiednio 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, mogą się zgłaszać do siedziby MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel.14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr celem uzupełnienia skierowania na podstawie którego następuje kwalifikacja do udzielenie pomocy żywnościowej.         

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobą najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Caritas Archidiecezji  Krakowskiej jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

 

Logo FEAD

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej