Jesteś tutaj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 przedłużony do października 2021 r.

Grafika do informacji o dystrybucji żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z organizacją partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (PO PŻ) zapewnił pomoc żywnościową dla 442 rodzin z terenu Gmina Dąbrowa Tarnowska. W okresie od lutego 2021 r. do września 2021 r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy przygotowali i wydali 1074 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (PO PŻ) została przedłużona do października 2021 r. Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które do tej pory nie korzystały z pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach trwającego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (PO PŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i których dochód nie przekracza odpowiednio 1.542,20 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, mogą się zgłaszać do siedziby MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl celem uzupełnienia skierowania na podstawie którego następuje kwalifikacja do udzielenie pomocy żywnościowej.

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobą najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Logotypy POPŻ UE

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej