Jesteś tutaj

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 - diagnoza potrzeb

Logo programu wspieraj senioraGmina Dąbrowa Tarnowska planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”– edycja 2023 – Moduł II.

Z uwagi na powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci dostępu do usługi  tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację Programu – Moduł II na rok 2023.

MODUŁ II

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu  do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Cele szczegółowe Modułu II:

Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych poprzez:

- dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa”;
- dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022.

Moduł II ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania  tzw. „opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa”. 

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem  ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki  w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 
 

  • Adresaci Moduł II

Bezpośrednimi adresatami Modułu II są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie). 
Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są  w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej (mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska) może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
  • detektor upadku, 
  • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia, 
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach w/w programu.

Powyższe informacje prosimy o przekazanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska wypełniając druk zapotrzebowania na wsparcie w ramach Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na lata 2023 – MODUŁ II, bądź , telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 14 657 83 83 lub 571 336 500, lub wysyłając  druk zapotrzebowania na wsparcie w ramach Programu faksem na numer 14 657 84 84, lub na adres:                                                      e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl w terminie do dnia 25 stycznia 2023r. do godziny 9.00.

Więcej informacji:

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

2. Druk zapotrzebowania na wsparcie w ramach Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II

3. Klauzula Informacyjna do Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej