Jesteś tutaj

"Procedura Niebieskiej karty - krok po roku" tematem szkolenia dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia

Zdjęcie ze szkolenia w MOPSiWRW dniu 17.05.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyło się szkolenie o tematyce "Procedura Niebieskiej Karty – krok po kroku".  Szkolenie adresowane było do przedstawicieli  placówek oświaty oraz ochrony  zdrowia w związku z  zadaniami  jakie  wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i z  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów  formularzy „Niebieska Karta”.

Wymienione akty prawne zobligowały przedstawicieli oświaty i ochrony  zdrowia  do podejmowania określonych działań mających na celu udzielenie stosownej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty".

Celem szkolenia, które przeprowadziła  przedstawicielka Instytutu Szkoleń i Rozwoju Osobistego Pani Beata Lutomska  było m.in.  zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat przepisów prawa, regulujących problematykę przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskiej Karty” jak również sprawne podejmowanie określonych działań, mających na celu udzielenie stosownej pomocy w rodzinie między innymi poprzez wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Omówione zostały zasady pracy z rodziną, w której dochodzi do przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

Ważnym elementem szkolenia były warsztaty (praca w grupach) oparte na przykładach różnych sytuacji dotyczących zagadnienia przemocy wobec dziecka.

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia dobrze wykorzystali czas i są bogatsi w nową wiedzę i informacje niezbędne w realizacji zadań wynikających z prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

Szkolenie było elementem Krajowego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 poprzez działanie: "Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Beacie Lutomskiej za przeprowadzenie szkolenia oraz wszystkim  przybyłym, zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w szkoleniu.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej