Jesteś tutaj

Prelekcja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kursie przedmałżeńskim

W sobotę 3 lutego  2023r.  już po raz kolejny w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz zgodnie z działaniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w Domu Parafialnym Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej na katechezie przedmałżeńskiej została wygłoszona prelekcja dotycząca zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa ponad 100  młodych osób. Prelekcję na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie   wygłosiła  psycholog Pani Grażyna Brożyńska.

Tematyka prelekcji obejmowała: pojęcia przemocy, konfliktu, agresji, formy i rodzaje przemocy, fazy przemocy, mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie. Pani psycholog w wygłoszonej prelekcji nawiązywała również do prawidłowej komunikacji w rodzinie,  współodpowiedzialności za rodzinę, oraz do umacniania wzajemnych prawidłowych relacjach w rodzinie.

Podczas spotkania informacje na temat:

- działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny  w Dąbrowie Tarnowskiej,

- procedury „Niebieskiej karty”

-  możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w związku z występowania przemocy w rodzinie, przedstawiła Pani Edyta Węc – Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczestnicy  spotkania mogli zabrać ze sobą  przygotowane na stolikach  ulotki dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy  w związku z przemocą w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wyraża wdzięczność za współpracę z Parafią Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, i serdecznie dziękuje Księdzu Proboszczowi mgr Stanisławowi Cyranowi za wyrażenie zgody na przeprowadzenie prelekcji na katechezie przedmałżeńskiej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w  przypadku powzięcia informacji dotyczącej występowania przemocy domowej prosi o zgłoszenie do siedziby tut. Ośrodka lub na policji.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej