Jesteś tutaj

Prelekcja w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej "Cyberprzemocy mówimy nie", "Jak sobie radzić z agresją i przemocą"

Zdjęcie ze spotkania w szkole z Pracownikiem SocjalnymW piątek 19.03.2021r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej specjalista pracy socjalnej oraz członek grup roboczych Pan Marek Stafii przeprowadził prelekcję w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. Temat prelekcji: "Cyberprzemocy mówimy nie", "Jak sobie radzić z agresją i przemocą". Głównym celem prelekcji było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z portali społecznościowych oraz kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. W prelekcji wzięło udział 19 uczniów.

Prelekcja została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19.

Wyrażamy podziękowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej Pani mgr Iwonie Wrzoskiewicz - Słonka oraz nauczycielowi a zarazem członkowi Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnowskiej Panu mgr Pawłowi Golemo za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej