Jesteś tutaj

Prelekcja w szkole - "Cyberprzemocy mówimy nie"

Zdjęcie z prelekcji w szkole w ŻelazówceW  środę  20.03.2019r.  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelazowce specjalista pracy socjalnej oraz członek grup roboczych Pan Marek Stafii przeprowadził prelekcję w ramach Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.  Temat prelekcji: "Cyberprzemocy mówimy nie". Głównym celem prelekcji było uświadomienie  uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z portali społecznościowych oraz kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. W prelekcji wzięło udział 66 uczniów.

Wyrażamy podziękowanie  Dyrektorowi  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazowce Pani Magdalenie Woynarowskiej - Piaseckiej  za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej