Jesteś tutaj

Prelekcja w szkole - ”Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie"

Zdjęcie z przelekcji o przemocy w szkole w Laskówce ChorąskiejWe wtorek 26.03.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Laskówce  Chorąskiej specjalista pracy socjalnej  MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz członek grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Marek Stafii wraz z członkiem grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego dzielnicowym Komendy Powiatowej policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. asp. Marcinem Cyganem  w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przeprowadzili wśród uczniów  prelekcję  pt: ”Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”. Tematem prelekcji to: Radzenie sobie ze swoimi emocjami oraz szkoła bez agresji.

Celem przeprowadzonych zajęć było kształcenie wśród uczniów umiejętności wyrażania swoich emocji w sposób społecznie akceptowany.

 W prelekcji wzięło udział 42 uczniów.

Wyrażamy podziękowanie Pani Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć oraz Panu Markowi Stafii – specjaliście pracy socjalnej MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej i członkowi grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz mł. asp. Panu Marcinowi Cyganowi – dzielnicowemu Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i członkowi grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego za przeprowadzenie powyższych zajęć.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej