Jesteś tutaj

Prelekcja w ramach realizacji projektu socjalnego ”60+ mogę wszystko”

          W dniu 15.12.2022r. w  siedzibie Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  w ramach realizacji  projektu socjalnego  „60+ mogę wszystko”  dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zostały przeprowadzone  prelekcje :

- Pani Stanisława Radoń – Specjalista medycyny ratunkowej – przeprowadziła prelekcję na temat zdrowego stylu życia,

- Pani Halina Sarat – Sekretarz Związku Dąbrowiaków, Skarbnik Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Przy Dąbrowskim Domu Kultury  przeprowadziła prelekcję na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

- Pan Mariusz Przeniosło – Aspirant Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  przeprowadził prelekcję na temat bezpieczeństwa seniorów.

            Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych oraz dbając o ich zdrowie, pracownicy socjalni  Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej postanowili podjąć inicjatywę realizacji projektu socjalnego pt. „60+ mogę wszystko” mającego na celu wydłużenie samodzielności życiowej seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie ich  świadomości  i wiedzy  na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia a także prowadzenia aktywnego stylu życia i podwyższenia świadomości Seniorów na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i radzeniem sobie z zagrożeniami.

Realizacja projektu i zadania w nim zawarte odpowiadały na potrzeby osób starszych z terenu Miasta i Gminy  Dąbrowa Tarnowska,  jakimi są: dostęp do kultury, integracja, organizacja czasu wolnego,  zwiększenie  świadomości  i wiedzy  na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, umożliwienie rozwijania nowych zainteresowań oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa i radzenia sobie z zagrożeniami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wyraża podziękowanie  prelegentom :  Pani  Halinie Sarat –  za przeprowadzenie  prelekcji na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, Pani Stanisławie Radoń za przeprowadzenie prelekcji  na temat zdrowego stylu życia, Panu Mariuszowi Przeniosło za przeprowadzenie  prelekcji na temat bezpieczeństwa seniorów oraz  wszystkim Seniorom biorącym udział w spotkaniu.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej