Jesteś tutaj

Prelekcja mająca na celu podniesienie kompetencji w obszarze rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli oświaty i służby zdrowia

Ilona Stop przemocyW dniu 26.03.2021r. odbyła się prelekcja on-line, mająca na celu podniesienie kompetencji w obszarze rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID 19 prelekcja odbyła się drogą on-line. Adresatami prelekcji byli przedstawiciele placówek oświaty oraz ochrony zdrowia w związku z zadaniami jakie wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Wymienione akty prawne zobligowały przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia do podejmowania określonych działań mających na celu udzielenie stosownej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty".

Celem prelekcji, które przeprowadził przedstawiciel Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" Pan Jacek Popów było m.in. zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat przepisów prawa, regulujących problematykę przemocy w rodzinie oraz procedury "Niebieskiej Karty" jak również sprawne podejmowanie określonych działań, mających na celu udzielenie stosownej pomocy w rodzinie między innymi poprzez wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty". Omówione zostały zasady pracy z rodziną, w której dochodzi do przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia dobrze wykorzystali czas i są bogatsi w nową wiedzę i informacje niezbędne w realizacji zadań wynikających z prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

Szkolenie było elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 poprzez działanie: "Podniesienie kwalifikacji służb pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc".

Bardzo serdecznie dziękujemy przedstawicielom szkół oraz przedstawicielowi placówki służby zdrowia, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w szkoleniu.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej