Jesteś tutaj

Prace świąteczne i wiosenne

Zdjęcie Prac PWD JutrzenkaTegoroczny okres Świąt Wielkanocnych przynosi nam piękną pogodę, która przypomina, że zaczęła się już wiosna. Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” z tej okazji wykonali piękne prace plastyczne.

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej