Jesteś tutaj

Poznajemy emocje

Czym są emocje? Jak je nazywamy i czym się charakteryzują? Umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji pełni niezwykle ważną rolę w naszym życiu. Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” wiedzę, którą zdobyli podczas zajęć przelali na karton tworząc piękne prace plastyczne.

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej