Jesteś tutaj

Pomoc potrzebującym w okresie zimowym

Zdjęcie małe akcja zima 2016/2017

     Obniżająca się temperatura związana z okresem jesienno-zimowym, naraża osoby bezdomne i samotne na wychłodzenie organizmu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy substancji psychotropowych oraz przebywające często w nieodpowiednich miejscach są narażone na skutki działania niskich temperatur.

 

     W tym okresie szczególnie ważne jest monitorowanie tych środowisk i miejsc przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również skuteczna współpraca, która powala na szybką reakcję i wdrożenie niezbędnych działań.

      W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących, zagrożonych wychłodzeniem organizmu, którzy wymagają udzielenia pomocy i szczególnego wsparcia. Zwracajmy uwagę w otoczeniu, na ulicy na osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach czy na przystankach autobusowych. W każdym takim przypadku należy zareagować i niezwłocznie informować właściwe służby. Może to być Policja, można powiadomić pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej telefonicznie pod numerami: 14 657 83 83, 571 336 500 w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub osobiście w siedzibie, przy ul. Kościuszki 15A.

 

Nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących!

Należy pamiętać, że ważna jest szybka reakcja, jeden telefon może uratować komuś życie.

 

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc pod numery alarmowe:

  • 112 – Ogólnopolski Numer Alarmowy

  • 997 – Policja

    Przypominamy, że osoby bezdomne lub znajdujące się sytuacjach kryzysowych przebywające na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą otrzymać pomoc w formie schronienia lub posiłku (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej).

 

 

 

Zagrożenia zimowe

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej