Jesteś tutaj

Pomoc potrzebującym w okresie zimowym

Zdjęcie małe akcja zima 2016/2017W związku z występującymi spadkami temperatur, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej prosi mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska o kierowanie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych - wymagających pomocy i wsparcia oraz osób, które przebywają w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta i gminy.

Także osoby mieszkające w sąsiedztwie mogą potrzebować pomocy.

Prosimy o zgłaszanie sytuacji zagrożenia w szczególności w celu zapobiegania zamarznięciom do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej telefonicznie pod numerami: 14 657 83 83, 571 336 500 w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub osobiście w siedzibie, przy ul. Kościuszki 15A.

W każdym przypadku konieczności przyjścia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, z założoną maseczką na twarz lub szalikiem, chustą w celu zasłonięcia ust i nosa. ( zasady obowiązkowe ).

Przypominamy, że osoby bezdomne lub znajdujące się sytuacjach kryzysowych przebywające na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą otrzymać pomoc w formie schronienia lub posiłku (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR).

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc pod numery alarmowe:

  • 112 - Europejski Numer Alarmowy
  • 997 – Policja

Ulotka MRPiPS.GOV.PL - pomoc osobom bezdomnym

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej