Jesteś tutaj

Podsumowanie realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  wznawia dystrybucję produktów żywnościowych | Dąbrowa TarnowskaAPEL O POMOC DLA UKRAINY - Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z organizacją partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach realizacji  Podprogramu 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (PO PŻ) zapewnił w 2022 r. pomoc żywnościową dla 1055 mieszkańców z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska w tym 180 obywatelom Ukrainy. W okresie od lutego 2022 r. do października 2022 r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowali i wydali 1055 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. W sumie osoby objęte pomocą otrzymały 22718,51 kilogramów żywności.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że planowane jest rozpoczęcie od lutego 2023 r. nowego Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PO PŻ).

Szczegółowe informacje o planowanym rozpoczęciu, zasadach kwalifikacji i wykazie przysługujących produktów w Podprogramie 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PO PŻ) będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej tut. Ośrodka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Logo FEAD

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej