Jesteś tutaj

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą "Dąbrowskie Pudełko życia"

Logo "Pudełko życia"Końcem kwietnia br. zakończono i podsumowano projekt socjalny pod nazwą "Dąbrowskie Pudełko życia". Na terenie gminy rozdano nieodpłatnie 300 pudełek życia. W sytuacjach nagłych, opakowanie z odpowiednią informacją miało usprawniać pracę ratowników medycznych oraz lekarzy.

Powyższy projekt był adresowany głównie do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych z terenu miasta i gminy Dąbrowa – szczególnie obejmował podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej podsumował tegoroczną akcję „Dąbrowskie Pudełko życia” przeprowadzoną na terenie gminy, a polegającą na dystrybucji odpowiednio oznaczonych opakowań, tzw. pudełek życia. Projekt realizowany był przez trzy miesiące od lutego do końca kwietnia.

Działania skierowane były głównie do seniorów, którzy w chwili zagrożenia życia nie byliby w stanie przekazać ratownikom medycznym podstawowych informacji o przyjmowanych lekach oraz chorobach, na które cierpią.

Społeczne przedsięwzięcie miało pozytywny odzew. Proponowane praktyki przyjęły się wśród mieszkańców.

Zakończenie projektu socjalnego nie kończy jednak działań podejmowanych przez MOPSiWR na rzecz lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym, dlatego też dodatkowo zwiększono ilość pudełek życia o kolejne 300 sztuk, które na bieżąco będą rozdawane instytucjom pomocowym oraz osobom zainteresowanym.

Koszt projektu wyniósł około 1600,00 zł.

Wszystkie założenia projektu socjalnego "Dąbrowskie Pudełko życia" zostały zrealizowane w całości. Cel główny został osiągnięty. Za realizację projektu byli odpowiedzialni pracownicy socjalni Teresa Wójtowicz oraz Ewa Mróz.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej