Jesteś tutaj

Podsumowanie konsultacji organizowanych w ramach Światowego Dnia Choroby Alzheimera

Zdjęcie z prowadzonych konsultacji w MOPSiWRZ okazji obchodzonego w dniu 21.09.2021r. Światowego Dnia Choroby Alzheimera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się bezpłatne konsultacje i telefon wsparcia dla osób cierpiących na Chorobę Alzheimera.

W tym dniu osoby zainteresowane miały możliwość uzyskać informacje od dyżurujących przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych o dostępnych formach pomocy, wsparcia, przysługujących ulgach i uprawnieniach.

Pani Monika Chajm pracownik socjalny MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiła dostępny zakres pomocy w formie pieniężnej i niepieniężnej, świadczony osobom starszym i niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Omówiła procedurę przyznawania podstawowych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby chorej oraz bezpłatnych usług w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021. Udostępniła adresy państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej wraz z zasadami kierowania oraz organizacji działających na rzecz osób chorych na chorobę Alzheimera.

Pani  Daria Pruchnicka Koordynator ds. Platformy Współpracy Między Instytucjami, działająca w Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie,  przedstawiła zakres udzielanej przez placówkę pomocy w formie bezpłatnej całodobowej opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi przez okres 14 dni, usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania przez okres 7 dni oraz bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

Pani Stanisława Radoń Pielęgniarka Specjalista Medycyny Ratunkowej przedstawiła możliwość korzystania z pomocy pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, zapewnienia opieki paliatywno-hospicyjnej.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie wiedzy popartej doświadczeniem, kompetencjami, a także za życzliwość. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieliśmy okazję podjęcia działań na rzecz osób chorych na Alzheimera, przekazać osobom zainteresowanym cenną dla nich wiedzę, informacje, broszury, ulotki i poradniki na temat istotnych zagadnień w obszarze zapewnienia opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnych, chorych na Alzheimera.

Podejmowane przedsięwzięcie miało na celu zwiększyć wiedzę o przysługujących prawach i uprawnieniach osób borykających się z Chorobą Alzheimera oraz rozbudzenie społecznej dyskusji na temat pomocy chorym.

 

Spotkania odbywały się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w związku z panującą epidemią COVID-19.
Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej