Jesteś tutaj

Ogłoszenie - nabór do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej na 2023 rok

Logo Senior plus MRPiPS.GOV.PLMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w okresie jego trwałości.

Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych spośród kandydatów do Dziennego Domu Senior+ wyłoni uczestników Dziennego Domu Senior+ i sporządzi listę osób zakwalifikowanych oraz ewentualnie listę rezerwową .

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki
Lp. Nazwa Rozmiar
1. Regulamin rekrutacji do Dziennego Domu [PDF] 151.21 KB
2. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ [PDF] 117.57 KB
3. Kwestionariusz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Senior+ [PDF] 192.19 KB
4. Zaświadczenie lekarskie [PDF] 133.68 KB

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej