Jesteś tutaj

Ogłoszenie - nabór do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór na dwa wolne miejsca do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach realizacji trwałości Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

 W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, wypełnione deklaracje można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy budynku MOPSiWR od strony parkingu.

Nabór trwa do 29 stycznia 2021r., w razie nie uzyskania wymaganej ilości wniosków/deklaracji udziału, rekrutacja może być przedłużona.

Następnie Komisja Rekrutacyjna wyłoni 2 brakujących uczestników i przekaże realizatorowi do dnia 01 luty 2021r. listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

Serdecznie zapraszamy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej