Jesteś tutaj

Odwiedziny uczniów z Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej o profilu Opiekuńczo-Socjalnym

Zdjęcie z uczniami odiwedzającymi MOPSiWRW dniu 21.09.2021r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej o profilu Opiekuńczo- Socjalnym, wraz z nauczycielem Panią Bożeną Nadolską Walus.

Przybyłych gości przywitała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Pani Katarzyna Hałun, która przekazała każdemu uczniowi teczki wypełnione broszurami oraz obowiązującymi wywiadami i „narzędziami” pracownika socjalnego oraz nakreśliła młodzieży, że pomoc społeczna jest po to, aby potrzebującym pomagać i "dać wędkę a nie rybę".

Celem wizyty było uzyskanie informacji na temat zakresu działań MOPSiWR, specyfiki pracy pracowników socjalnych oraz na czym polega praca socjalna w praktyce.

Uczniów po siedzibie Ośrodka oprowadziła Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Pani Ewa Borek wraz z Koordynatorem, a zarazem specjalistą pracy socjalnej Panią Iwoną Bartula.

Panie przybliżyły na czym polega praca pracownika socjalnego, omówiły strukturę MOPSiWR oraz zakres pracy wszystkich specjalistów, którzy działają na rzecz dziecka i rodziny w Ośrodku. Młodzi, przyszli pracownicy socjalni mieli wiele pytań odnośnie pracy socjalnej i pracy jako pracownik socjalny. Ponadto zdeklarowali, że chętnie chcieliby pomagać w MOPSiWR, jako Wolontariusze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej składa podziękowania młodzieży, za chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i ma nadzieję, że w przyszłości będą nieść pomoc i wsparcie pełniąc rolę pracownika socjalnego.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem szczególnej ostrożności spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej