Jesteś tutaj

Od 1 kwietnia 2021r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres 2021/2022, w formie tradycyjnej (papierowej)

Logo programu Rodzina 500 plusOd 1 kwietnia 2021r. można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres 2021/2022 w formie tradycyjnej (papierowej).

 Jednocześnie z uwagi na ponujący w kraju stan epidemii gorąco zachęca się do składania wniosków o świadczenie wychowawcze w formie elektronicznej.

Elektronicznej wysyłki wniosków można dokonać poprzez:

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2021r. należy w terminie do 30 kwietnia 2021r. złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

Z kolei gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

Natomiast, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie informuje się, że obecnie nadal przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na bieżący okres, tj. 2019/2021, który trwa do 31 maja 2021r.

Od 1 kwietnia 2021r. można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres 2021/2022 w formie tradycyjnej (papierowej).

Jednocześnie z uwagi na ponujący w kraju stan epidemii gorąco zachęca się do składania wniosków o świadczenie wychowawcze w formie elektronicznej.

Elektronicznej wysyłki wniosków można dokonać poprzez:

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2021r. należy w terminie do 30 kwietnia 2021r. złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

Z kolei gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

Natomiast, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie informuje się, że obecnie nadal przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na bieżący okres, tj. 2019/2021, który trwa do 31 maja 2021r.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej