Jesteś tutaj

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Nowy okres zasiłkowy – rodzinne i fundusz alimentacyjny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. składa się drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za pomocą następujących kanałów: 

 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczną.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2022 r. przyjmowane są ww. wnioski w formie papierowej

W okresie 2022/2023 jest uwzględniany dochód za rok 2021.

Terminy przyznawania świadczeń

 Wniosek o zasiłek rodzinny złożony w okresie (nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od listopada 2022):

 • lipiec-sierpień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 • wrzesień - październik 2022r., rozstrzygnięcie nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
 • listopad - grudzień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 28 lutego 2023 r.

 

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się  od października 2022 r.)

 • lipiec-sierpień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 31 października 2022 r.
 • wrzesień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 • październik 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 31 grudnia 2022
 • listopad 2022 r., wypłata nastąpi do 31 stycznia 2023 r.
 • grudzień 2022r. wypłata nastąpi do 28 lutego 2023r.

 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego https://www.gov.pl/attachment/b61e0b73-6990-4393-83aa-80cb4fb7d6ee

- wniosek o ustalenie prawa do specjalnegozasiłku opiekuńczego https://www.gov.pl/attachment/cabaa962-7644-4e52-9e44-3716fb824920

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego https://www.gov.pl/attachment/ffe81a0e-b71c-47b4-aa2c-3a2335e2926b

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej