Jesteś tutaj

MOPSiWR oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Rodzinnym Pikniku Integracyjnym

Zdjęcie z Pikniku Rodzinnego 2019W niedzielę  2 czerwca 2019r.  tradycyjnie jak co  roku odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" oraz Dąbrowski Dom Kultury. Dzięki uprzejmości organizatora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej miał możliwość zaprezentowania stoiska. Zainteresowane osoby oraz uczestnicy pikniku mogli pozyskać informacji dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

Ponadto pracownicy MOPSiWR informowali o możliwościach i formach pomocy z jakich można skorzystać w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych (500+), funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych. Uczestnicy festynu mieli również okazję zabrać ze sobą ulotki dotyczące ww. zagadnień.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz pracownicy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej rozdawali ulotki o tematyce dot. przemocy oraz baloniki  z hasłem "Stop Przemocy".

Składamy gorące podziękowania organizatorom Pikniku za umożliwienie zaprezentowania stoiska MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej