Jesteś tutaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej do udziału w konkursie

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość –  moja rodzina” | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w KaninieKonkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024.

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród dzieci i młodzieży Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 autora najciekawszej pracy plastycznej promującej działania profilaktyczne przeciwdziałania przemocy.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto prace zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej i tablicy w siedzibie Ośrodka.

Prace plastyczne należy składać do dnia 12.12.2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Ośrodka oraz w poniższym linku:

https://bip.malopolska.pl/mopsiwrdt,a,2201004,zarzadzenie-nr-87-2022-dyrektora-mopsiwr-w-dabrowie-tarnowskiej-w-sprawie-zorganizowania-konkursu-pl.html

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

W imieniu organizatora konkursu
Dyrektor  MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
Kinga Sobecka - Kłusek

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej