Jesteś tutaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uczestników Placówki Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" edycja 2018, 2019, 2020 do udziału w konkursie na wykonanie pracy plastycznej pt. "PRZEMOCY MÓWIMY NIE"

Grafika z materiałami biurowymi - konkurs plastycznyKonkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024.

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród dzieci i młodzieży uczestników Placówki Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej edycja 2018, 2019, 2020 autora najciekawszej pracy plastycznej promującej działania profilaktyczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto prace zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej i tablicy w siedzibie Ośrodka.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniami należy składać do dnia 10.11.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do uczestnictwa w konkursie dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz w poniższych załącznikach:

Lp. Nazwa Wielkość

1.

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym "Przemocy mówimy nie" [DOCX]

15.18 KB

2.

Regulamin konkursu plastycznego "Przemocy mówimy nie" organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej [PDF]

35.92 KB

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

 

W imieniu organizatora konkursu
Dyrektor  MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
-Katarzyna Hałun-

 

Zastępca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
-Ewa Ząbkowska-

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej