Jesteś tutaj

"Małopolska Niania" - trwa składanie wniosków

Logo - małopolska nianiaKartę zgłoszeniową do udziału w projekcie „Małopolska Niania” należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr 18 w terminie do 30 sierpnia 2017 r. wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, które stanowią załączniki do regulaminu określającego zasady realizacji świadczenia w ramach projektu "Małopolska Niania".

Do pilotażowego świadczenia "Małopolska Niania", mogą zostać zakwalifikowane rodziny mieszkające na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, posiadające dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat, które z uwagi na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej, już zatrudniają, lub dopiero zatrudnią nianię, na podstawie umowy uaktywniającej (zgodnie z art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3).

 

Lp. Nazwa Rozmiar załącznika
1. Regulamin projektu "Małopolska Niania" w Gminie Dąbrowa Tarnowska 172.76 [KB]
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Katalog kryteriów rekrutacji 149.08 [KB]
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta zgłoszenia do projektu 152.40 [KB]
4. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 150.36 [KB]
5. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie uczestnika o sytuacji rynku pracy 167.18 [KB]
6. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 141.38 [KB]
7. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Lista obecności niani 144.72 [KB]
8. Załącznik nr 7 do Regulaminu - Wzór porozumienia 159.93 [KB]
9. Załącznik nr 8 do Regulaminu - Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie 144.31 [KB]

Zasady finansowania

Każda z zakwalifikowanych rodzin otrzyma wsparcie w wysokości 1500 zł miesięcznie z czego 500 zł pochodzi z budżetu gminy, 1000,00 zł to środki Marszałka Województwa Małopolskiego - pozostała kwota wynagrodzenia niani pokrywana będzie przez rodzinę, która ją zatrudni. Rodzina będzie musiała zawrzeć z nianią tzw. umowę aktywizującą, o której mowa w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z zapisami dokumentu przekazanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego do współpracy w ocenie i monitorowaniu celów projektu zaproszone zostaną także rodziny, które otrzymają wsparcie finansowe. Współpraca ta będzie uwzględniała następujące działania:

  • Udział w uroczystym przekazaniu pomocy rodzinom w wybranych gminach - z udziałem marszałków, wójtów/burmistrzów, rodzin i niań;
  • Udział w spotkaniach Władz Województwa Małopolskiego z rodzinami w trakcie trwania pilotażu, podczas których rodziny będą mogły się podzielić swoimi doświadczeniami na temat tego, jak projekt „Małopolska Niania” zmienił ich życie. Materiał zostanie wykorzystany na stronie www.malopolska.pl, w mediach społecznościowych, Telewizji Małopolskiej i serwisie prasowym.
     

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego

Logo małopolska

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej