Jesteś tutaj

Konkurs "Zaszczep w sobie odpowiedzialność"

Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” wzięli udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Zaszczep w sobie odpowiedzialność” pod patronatem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Katarzyny Hałun. Praca, którą jury konkursu wyłoni jako wygraną, będzie oficjalnym logiem projektu. Wychowankowie pełni entuzjazmu przystąpili do wykonania prac plastycznych.

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej