Jesteś tutaj

Konferencja w ramach Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024 o tematyce "Dziecko krzywdzone, pomoc dziecku i rodzinie"

Logo informacji stop przemocyW dniu 24.06.2021r. odbyła się konferencja, która ze względu na trwającą epidemię Covid-19 została przeprowadzona w formie bezpłatnego webinarium online o tematyce "Dziecko krzywdzone, pomoc dziecku i rodzinie".

Powyższe wydarzenie związane było z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024 działanie "Konferencja na temat zjawiska przemocy dla mieszkańców" zaplanowane na II kwartał 2021, którego założeniem było podniesienie świadomości społecznej na zjawisko przemocy.

Konferencja skierowana była dla rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży, oraz do mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Celem konferencji, którą przeprowadził przedstawiciel Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa Pan Jacek Popów było m.in. podniesienie wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec dziecka, rodzajów przemocy wobec dziecka, rozpoznawania symptomów krzywdzenia oraz ochrony dziecka przed przemocą i reagowania w sytuacjach występowania przemocy wobec dziecka. W konferencji wzięło udział 38 osób.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Popów za przeprowadzenie konferencji oraz wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i poświęcili swój czas na wzięcie udziału w powyższym wydarzeniu.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej