Jesteś tutaj

Konferencja: "Interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezbędne umiejętności i wiedza podstawą skutecznego działania”

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocyW dniu 21.03.2019r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  w ramach działania Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w oparciu o realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2020. odbyła się konferencja na temat. "Interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezbędne umiejętności i wiedza podstawą skutecznego działania”.

Konferencja została przeprowadzona przez Panią Beatę Lutomską magistra pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, trenera, mediatora oraz  specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Zaproszenie  na powyższą konferencję przyjęło wiele osób. Swoja obecnością zaszczycili nas między innymi: przedstawiciel lokalnej władzy Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski, dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy Szkół, Przedszkoli, Ochronki, Żłobka Samorządowego, Jednostki Wspierającej Rodzinę, Placówki Wsparcia Dziennego "Jutrzenka", Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  psycholodzy, konsultanci, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Służby zdrowia, Asystenci rodziny, Pracownicy socjalni  oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Głównym celem konferencji było  pokazanie, jak mocną stroną jest możliwość kompleksowego zajęcia się wieloma problemami z perspektywy różnych narzędzi i różnych kompetencji, które wnoszą przedstawiciele zawodów i instytucji w tym samym miejscu i czasie. Współpraca interdyscyplinarna daje przedstawicielom instytucji wsparcie i   pomaga w uzgodnieniu  wspólnej  diagnozy i planu działań. Konferencja była cennym doświadczeniem dla wszystkich przybyłych gości.  Mamy nadzieję, że  zaproszeni goście dobrze wykorzystali czas i są bogatsi w nową wiedzę i informacje niezbędne w realizacji codziennych zadań.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Beacie Lutomskiej za przeprowadzenie konferencji, oraz wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i wzięcia udziału w spotkaniu.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej