Jesteś tutaj

Klub wolontariusza włącza się w prace Zespołu Interdyscyplinarnego

Zdjęcie wolontariusze rozdają ulotkiZespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Tarnowskiej przy współudziale Wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza przy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzili w dniu 13.06.2019 roku akcję rozprowadzania w środowisku lokalnym oraz szkołach ulotek dot. cyberprzemocy oraz przemocy w rodzinie.

Wolontariusze wraz z przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Panią Edytą Węc oraz zastepcą przewodniczącej Pania Ewą Zabkowską udali  się m.in.  do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Diagmed" oraz Szpitalnej Przychodni Rodzinnej. Dzieci rozprowadzały ulotki oraz plakaty dotyczące przemocy.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej na coraz bardziej istniejący problem zachowania krzywdzącego emocjonalnie drugiego człowieka. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w tym zakresie to zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dziękujemy serdecznie Klubowi Wolontariusza za włączenie się w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i pomoc przy akcji rozprowadzania ulotek.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej