Jesteś tutaj

Karta Dużej Rodziny - zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Logo Karta Dużej RodzinyZ dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Mejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (www.ematia.mpips.gov.pl)

 

Lp Załącznik Wielkość
1.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

93.97 [KB]
2.

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

79.57 [KB]
3.

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

77.55 [KB]
4.

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

78.16 [KB]
5.

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04

83.39 [KB]
6.

Objaśnienia do wniosku

43.00 [KB]
7. Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR 2.81 [MB]
8. Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04 856.65 [KB]

 

 

Żródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej