Jesteś tutaj

Informacja o wypłaconym jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla obywateli Ukrainy

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy przebywający na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Do dnia 05.05.2022r. po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wypłacono kwotę 66 000,00 zł dla 220 obywateli Ukrainy. Dalsze wypłaty świadczeń nastąpią po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej