Jesteś tutaj

Informacja o wypłaconych świadczeniach pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaca świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.  

Do dnia 05.05.2022r. po otrzymaniu   zapotrzebowanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wypłacono kwotę 192.000,00 zł dla 37 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska dla 182 obywateli Ukrainy. Dalsze wypłaty świadczeń nastąpią po otrzymaniu środków z  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej