Jesteś tutaj

Informacja o wypłaconych świadczeniach pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rozpoczął wypłatę  świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.  
W dniu 13.04.2022r. po otrzymaniu części zapotrzebowanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wypłacono kwotę 67 840,00 zł  dla 16 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska dla 78 obywati Ukrainy. Dalsze wypłaty świadczeń nastąpią po otrzymaniu środków z  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej