Jesteś tutaj

Harmonogram planowanego wsparcia dla pracowników socjalnych w ramach realizacji projektu pt. "Profesjonalne usługi pomocowe"

Logo - Profesjonalne Usługi Pomocowe

Harmonogram planowanego wsparcia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej szkoleń w ramach realizacji projektu pt „Profesjonalne usługi pomocowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lp.

Temat szkoleń

Wykonawca

Termin

Godzina

Miejsce

1.

Elektroniczna wersja rodzinnego wywiadu środowiskowego – obsługa systemu POMOST Std

Firma SYGNITY S.A.,
02-797 Warszawa,
ul. F. Klimczaka 1

23 – 24 marca 2021r.

8.30 – 12.30

On-line

Logo UE EFS POWER

Projekt pt „Profesjonalne usługi pomocowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna; w ramach osi priorytetowej II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej