Jesteś tutaj

Harmonogram na STYCZEŃ 2020r. wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej jako organizację wydającą żywność z Banku Żywności w Krakowie

Pkt wydawania żywnościHarmonogram na STYCZEŃ 2020r. wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej jako organizację wydającą żywność z Banku Żywności w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od 16.01.2020 r. będą wydawane artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019. Aby uniknąć straty Państwa cennego czasu, uprzejmie prosi się Państwa o zgłaszanie się po odbiór paczek żywnościowych, zgodnie z wyznaczonym podziałem na miejscowości, w poszczególne dni, wg poniżej załączonego harmonogramu. Nie dostosowanie się poniższych terminów może skutkować, brakiem otrzymania paczki żywnościowych, w terminie nie wyznaczonym dla mieszkańca danej miejscowości.

Ponadto informujemy, aby uzyskać pomoc w tej formie należy zgłosić się do MOPSiWR po wydanie skierowania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie korzysta z pomocy społecznej pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

Miejsce wydawania żywności:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W miesiącu STYCZNIU 2020 r.:

Punkt wydawania żywności jest czynny w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 9.00 do 12.00.

CZWARTEK 16.01.2020r., w godzinach od 9.00 do 12.00 żywność jest wydawana dla mieszkańców miejscowości:

 • Szarwark,
 • Sutków,
 • Brnik,
 • Żelazówka,
 • Nieczajna Górna

WTOREK 21.01.2020 r., w godzinach od 9.00 do 12.00, żywność będzie wydawana dla mieszkańców:

 • Smęgorzów

CZWARTEK 23.01.2020 r., w godzinach od 9.00 do 12.00 żywność jest wydawana dla mieszkańców miejscowości:

 • Dąbrowa Tarnowska

WTOREK 28.01.2020r. w godzinach od 9.00 do 12.00, żywność będzie wydawana dla mieszkańców:

 • Laskówka Chorąska,
 • Lipiny,
 • Morzychna

CZWARTEK 30.01.2020r. w godzinach od 9.00 do 12.00, żywność będzie wydawana dla mieszkańców:

 • Gruszów Wielki,
 • Gruszów Mały,
 • Nieczajna Dolna

Informacje o kolejnych terminach wydawania żywności oraz działaniach towarzyszących będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ponadto informujemy o konieczności zabrania ze sobą: m.in. dowód osobisty, torby, reklamówki, które ułatwią zabranie przyznanej pomocy żywnościowej.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej