Jesteś tutaj

Harmonogram na LUTY 2021 r. wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 przez MOPSiWR przy współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Michała Ossowskiego 5

Logo wydawania żywnościMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od 23.02.2021 r. będą wydawane artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

O kolejności odbioru żywności będzie decydować data wpływu skierowania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pracownicy socjalni będą się kontaktować z osobami zakwalifikowanymi do odbioru artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 wyznaczając datę i godzinę przybycia.

Artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 będą wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A.

Aby uniknąć straty Państwa cennego czasu, uprzejmie prosi się Państwa o zgłaszanie się po odbiór paczek żywnościowych, zgodnie z wyznaczonym dniem i godziną, co jest związane z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zakażenia COVID-19.

Ponadto informujemy, aby uzyskać pomoc w tej formie należy zgłosić się do MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej po wydanie skierowania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie korzysta z pomocy społecznej pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

Informacje o kolejnych terminach wydawania żywności zgonie z datą wpływu skierowań oraz działaniach towarzyszących będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ważne!!

Ponadto informujemy o konieczności zabrania ze sobą: m.in. dowód osobisty, upoważnienie w przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się po wydawaną żywność, torby, reklamówki, które ułatwią zabranie przyznanej pomocy żywnościowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Logo FEAD

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej